قیمت پایین: تعیین قیمت یکی از اولین و مهم ترین تصمیمات برایکسب و کارشماست. نحوه قیمت گذاری می تواند میزان موفقیت شما در آینده را نشان دهد. اکثرکارآفرینانمحتاط هستند که قیمت ها را بالا نبرند. اگر محصول شما گران تر از محصول سایر رقباست، ممکن است از بازار مقصد خود دور شوید.

قیمت پایین: تعیین قیمت یکی از اولین و مهم ترین تصمیمات برایکسب و کارشماست. نحوه قیمت گذاری می تواند میزان موفقیت شما در آینده را نشان دهد. اکثرکارآفرینانمحتاط هستند که قیمت ها را بالا نبرند. اگر محصول شما گران تر از محصول سایر رقباست، ممکن است از بازار مقصد خود دور شوید.

حال اگر قیمت های پایینی در نظر بگیرید، در نهایت بیشتر از آنچه به شما بازمی گردد، هزینه خواهید کرد. از اینکه هزینه بالای کیفیت خوب محصول خود را از مشتری دریافت کنید، نترسید. اگر شما زمان بیشتری را صرف تولید یک محصول بهتر می کنید، مشتری تمایل به خرید آن را خواهد داشت.

مخارج زیاد: برخی هزینه ها واقعاً غیرضروری هستند. برای مثال، آیا شما به یک دفتر ۳هزارمتری برای کسب و کار خود نیاز دارید در حالی که فقط ۲ کارمند دارید؟ آیا واقعا لازم است روی قسمتیسرمایه گذاریکنید که ارزش چندانی به محصول نهایی شما اضافه نمی کند؟ باید با دقت به مخارج کلی خود فکر کنید و از هزینه های اضافی بکاهید.

هزینه های پنهان: ممکن است که برنامه مشخصی برای هزینه های خود داشته باشید، اما با هزینه هایی مواجه می شوید که برای آنها آمادگی ندارید و جزء مخارج معمول شما نیستند. برای مثال، اگر به تعمیرات فوری نیاز داشته باشید، ممکن است لازم باشد که کل درآمد آن ماه را خرج این تعمیرات کنید.

اگر به درستی خود را برای پرداختمالیاتو هزینه بیمه آماده نکرده باشید، هزینه های پنهان شما را دچار مشکل خواهند کرد.

رقابت شدید: ممکن است هزینه ها و مخارج شما مشکلی نداشته باشند، اما با یک رقابت شدید مواجه باشید. برای مثال، اگر رقبای شما محصولاتی دارند که از نظر قیمت با محصولات شما برابر بوده اما از نظر کیفیت بهتر هستند، شما با مشکل بزرگی مواجه خواهید شد.

پس باید راهی پیدا کنید تا خود را در این رقابت متمایز نشان دهید. شما باید به فکر برتری در قیمت، کیفیت یا تجربه باشید.

عدم آگاهی بازار: اگر قیمت محصول شما برای شما و مشتریانتان ایده آل است، ممکن است به دلیل عدم آگاهی بازار هیچ کس محصول شما را نشناسد و فروش نداشته باشید. مهم ترین ابزار برای حذف این مشکلبازاریابیوتبلیغاتاست.

تناقض: اگر در کارتان ضد و نقیض هایی وجود داشته باشد، نمی توانید فرد موفقی شوید. برای مثال، ممکن است هزینه های شما در هر ماه به شدت نوسان داشته باشد، یا ممکن است عملکرد تیم فروش شما بر اساس متغیرهای فردی غیر قابل پیش بینی باشد.

منبع : استارتاپ

اهمیت بازاریابی شبکه‌های اجتماعی برای کسب‌وکارهای کوچک

جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارتاپ‌ها

چرا هر کسی توانایی فریلنسرشدن را ندارد؟

هزینه ,قیمت ,محصول ,ممکن ,های ,داشته ,ممکن است ,هزینه های ,برای مثال، ,محصول شما ,خود را ,تواند میزان موفقیت ,ترین تصمیمات برایکسب ,قیمت پایین تعیین

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bodyhair reportaj40 komakdatcom hamedzamanii shamimrbaharan reportaj95 letpvacalta postbs adacredis